მიიღეთ თქვენზე მორგებული კვლევები და უძრავი ქონების სხვა სერვისები

ვაჭრობა

1.

თბილისში თანამედროვე სავაჭრო ცენტრების მიწოდება წლების განმავლობაში იზრდება. 2019 წელს თბილისში სავაჭრო ფართების მიწოდების ზრდასთან ერთად მათი მასიური ათვისება მოხდა. მთლიანმა ათვისებულმა ფართმა 32,000 კვ.მ შეადგინა.

წმინდა ათვისებული ფართი წლების მიხედვით (კვ.მ)
2018
2019
წყარო: კოლიერსი
სავაჭრო ცენტრების მიწოდება წლების მიხედვით (კვ.მ)
არსებული მიწოდება
სამომავლო მიწეოდება
წყარო: კოლიერსი
2.

2019 წლის მონაცემებით, სავაჭრო ცენტრების საშუალო შეწონილი იჯარა წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით მცირედით, 1.5%-ით შემცირდა და კვ.მ-ზე 19 აშშ დოლარი შეადგინა. City Mall Saburtalo-ს გაფართოება და შედეგად გაზრდილი კონკურენცია იყო კლების ძირითადი მიზეზი.

საშუალო შეწონილი იჯარა (აშშ დოლარი, კვ.მ, დღგ-ს გარეშე) & ვაკანტურობის კოეფიციენტი (%)
3.

ჭავჭავაძის გამზირზე ხანგრძლივი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ვაკანტურობის კოეფიციენტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. 2019 წელს, თბილისის სავაჭრო ქუჩებზე ვაკანტურობის ჯამური კოეფიციენტი 6%-დან 8%-მდე გაიზარდა.

წმინდა ათვისებული ფართი წლების მიხედვით (კვ.მ)
პეკინი
რუსთაველი
აღმაშენებელი
ჭავჭავაძე
წყარო: კოლიერსი
ჩამოტვირთვა
ლარში გამოხატული სამომხმარებლო ხარჯები ერთ სულ მოსახლეზე წლების განმავლობაში იზრდება. თუმცა, ვალუტის გაუფასურების გამო საპირისპირო სურათი შეინიშნება აშშ დოლარის მხრივ. საშუალო შეწონილ იჯარასა და დოლარში გამოხატულ სამომხმარებლო ხარჯებს შორის მსგავსი კლებადი ტენდენცია იკვეთება, რადგან უძრავი ქონების ბაზარზე დოლარი არის ძირითადი ვალუტა. დაღმავალი ტრენდი, სავარაუდოდ, გაგრძელდება 2020 წელსაც, რადგან დოლარში გამოხატული სამომხმარებლო ხარჯების ზრდა არ არის მოსალოდნელი. შესაბამისად, ქუჩაზე არსებული სავაჭრო ფართებისა და შოპინგ ცენტრების ბრუნვაც არ გაიზრდება და მოიჯარეებს გაუძნელდებათ იჯარის გადახდა.
დღესდღეობით, მოდას ყველაზე დიდი წილი უჭირავს ტენანტების კატეგორიებს შორის, მაშინ როდესაც საკვები ობიექტებისა და გართობის კატეგორიების წილი დაბალია ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ბაზარზე City Mall saburtalo-ს შესვლისა და შედეგად გაზრდილი მიწოდების მიუხედავად, მოიჯარეების განაწილება მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა, განსაკუთრებით საკვები ობიექტებისა და გართობის კატეგორიების მხრივ.
ბათუმში სამომავლო სავაჭრო ცენტრები მიწოდებას 1,000 მოსახლეზე სამჯერ გაზრდის. ორი მთავარი მოთამაშე ( ორბი და ალიანსი) გეგმავენ ბაზარზე შემოსვლას მომდევნო 2-4 წლის მანძილზე, ასე რომ, მოლოდინი გვაქვს, რომ მათ შორის კონკურენცია გამძაფრდება. ამრიგად, არსებულ სავაჭრო ცენტრებს შესაძლოა კონცეფციის შეცვლა და უფრო მეტად სპეციალიზაცია დასჭირდეთ.
ტურიზმის ინდუსტრიაზე Covid-19-ის უარყოფითი ეფექტი ასევე შეიმჩნევა ქუთაისის სავაჭრო ცენტრების ბაზარზეც. თბილისის მსგავსად, მოდის და გართობის კატეგორიები, რომლებიც ფლობენ გაქირავებული ფართის 61%-ს, ყველაზე დიდი რისკის წინაშე დგანან.